Przejdź do treści

Weź udział w Dębica Open Festiwal

Aby wziąć udział w konkursie wokalnym Dębica Open Festiwal, wypełnij dokładnie i wyślij poniższy formularz. Pamiętaj o zapoznaniu się z regulaminem.

Formularz zgłoszeniowy

  DANE UCZESTNIKA

  DANE INSTYTUCJI PATRONUJĄCEJ (pola nieobowiązkowe)
  DANE OPIEKUNA (w przypadku nieletniego uczestnika, pola nieobowiązkowe)  UTWORY

  Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe) i elektronicznej związanych z festiwalem dla wokalistów Dębica Open Festival
  Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego/mojego dziecka imienia i nazwiska w związku z udziałem w konkursie Dębica Open Festival we wszelkich informacjach o wynikach tego konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/-a dobrowolności podania danych, oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania.