Przejdź do treści

REGULAMIN DĘBICA OPEN FESTIVAL 1-2 czerwca 2023

ORGANIZATORZY:
TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI I WSPÓŁPRACY POLSKO-BELGIJSKIEJ DĘBICA-PUURS “SERCE ZA SERCE”
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W DĘBICY
NATURAL VOICE PERFECTION INSTITUTE

1.      Ideą Festiwalu jest zaprezentowanie i promocja utalentowanych wokalistów, a także stworzenie możliwości rozwoju i integracji środowisk artystycznych pochodzących z różnych miast.

2.      Celem Festiwalu jest wyłonienie najciekawszej osobowości wokalnej, promocja utalentowanych wokalistów, popularyzacja śpiewania, a także pomoc wokalistom w podnoszeniu umiejętności artystycznych.

3.      Kryteria oceny są ustalane przez Jury Festiwalu, m. in.: interpretacja, dobór repertuaru, poprawność wykonania, muzykalność, intonację, dykcję, oryginalność wykonania, ogólny wyraz artystyczny.

4.      Festiwal odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca 2023 r.

5.      Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby w dwóch grupach wiekowych:

  • Kategoria pierwsza 9-15 lat,
  • Kategoria druga 16-35 lat.

6.      Każda szkoła/placówka może zgłosić dowolną ilość uczestników we wszystkich kategoriach.

7.      Istnieje możliwość indywidualnych zgłoszeń.

8.      Uczestnicy mogą śpiewać z towarzyszeniem akompaniamentu na żywo lub do półplaybacku.

9.      W przypadku zespołów w szczególności oceniany jest wokalista.

10.  Uczestnicy nagrywają dwie piosenki w formie video bez obróbki studyjnej przy akompaniamencie na żywo lub do podkładu. Jedna z nich musi być wykonywana w języku polskim, druga w dowolnym języku.

11.  Prezentowane piosenki mogą być utworami muzyki rozrywkowej, choć mile widziane będą utwory autorskie.

12.  Uczestnicy wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.debicaopen.pl oraz wpłacają akredytację w wysokości 50 zł na konto 72 1750 0012 0000 0000 3614 1492  tytułem: Imię i nazwisko, DOF do dnia 15 maja 2023 r.

13.  Spośród nadesłanych nagrań Jury wyłoni po 20 osób z każdej kategorii zakwalifikowanych do II etapu oraz dokona wyboru jednego spośród dwóch nadesłanych utworów.

14.  Uczestnik o zakwalifikowaniu się otrzymuje informację drogą e-mailową 22 maja.

15.  Osoby zakwalifikowane do II etapu zobowiązane są przesłać do organizatora półplayback do wybranego przez Jury utworu. W miarę możliwości prosimy także o przesłanie materiałów nutowych.

16.  Uczestnicy zakwalifikowaniu do II etapu są zobowiązani do wpłacenia drugiej części akredytacji w wysokości 50 zł na konto 72 1750 0012 0000 0000 3614 1492 do dnia 24.05.2023 tytułem: Imię i nazwisko, DOF.

17.  Przesłuchania w II etapie odbędą się dnia 1 czerwca 2023 w Dom Kultury Śnieżka w Dębicy, przy ul. Bojanowskiego 18. Od godziny 9.00 będzie można uczestniczyć w próbie dźwięku, przesłuchania potrwają od godziny 10.00 do 16.00.

18.  Jury Festiwalu, po zakończeniu przesłuchań wyłoni laureatów i zaprosi nagrodzonych do udziału w koncercie laureatów.

19.  2 czerwca 2023, w drugim dniu festiwalu, uczestnicy spotykają się o godzinie 10.00 w Domu Kultury „Mors” przy ulicy Sportowej 28.  Odbędzie się tam ogłoszenie wyników, warsztaty z Jurorami, próba do koncertu, a o godzinie 19.00 koncert laureatów na dębickim rynku na scenie Dni Dębicy. Laureatom w czasie koncertu finałowego akompaniować będzie zespół festiwalowy.

20.  Koszty dojazdu, noclegu oraz ubezpieczenia pokrywane są przez instytucję delegującą lub przez samego uczestnika.

21.  Każdy niepełnoletni uczestnik powinien obowiązkowo przebywać przez cały czas pod opieką dorosłego opiekuna.

22.  W czasie DĘBICA OPEN FESTIVAL zostanie przyznana nagroda główna pieniężna w kwocie 1000 zł, mniejsze nagrody pieniężne i rzeczowe oraz statuetki i dyplomy.

23.  W przypadku nieobecności laureata na próbie i koncercie laureatów w dniu 2 czerwca 2023 r. Jury może zadecydować o odebraniu przyznanej nagrody i przekazaniu jej innemu laureatowi.

24.  Uczestnicy zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo do nieodpłatnego wykorzystania rejestracji festiwalu w celu promocji DĘBICA OPEN FESTIVAL.

25.  W sprawach spornych objętych niniejszym regulaminem ostateczna jego interpretacja należy do organizatora. We wszystkich innych sprawach pominiętych w regulaminie proszę zwracać się do: Katarzyny Godzisz – Dyrektor Dębica Open Festival, e-mail: katarzyna@godzisz.pl