Przejdź do treści

O festiwalu

W 2010 roku Natural Voice Perfection Institute oraz Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Polsko-Belgijskiej Dębica-Puurs „Serce za serce” połączyły siły, by stworzyć nowy projekt wspierający artystów na mapie Polski. Tak właśnie powstał Dębica Open Festival, który towarzyszy wokalistom już od 13-tu lat. W tym czasie popularność programów telewizyjnych promujących wokalistów stworzyła modę na śpiewanie co przełożyło się na wzrost zapotrzebowania na konkursy i festiwale wokalne. Porównywanie siebie do innych wykonawców uczy konstruktywnej krytyki wobec swoich umiejętności i skłania do ciągłego rozwoju.

Nasz festiwal począwszy od 2010 roku wspiera talenty i stwarza możliwości dla uzdolnionych wokalnie osób do zaprezentowania swoich umiejętności.

Podczas tych lat patronat medialny nad naszym festiwalem obejmowały m.in. Radio Eska, Obserwator Lokalny, serwis Miasto Ma Głos, Dębica Tv, radio Inter Maks a każdego roku patronat honorowy nad naszym wydarzeniem obejmuje Burmistrz Miasta Dębica.

Dzięki charyzmie i wspaniałej organizacji Dyrektor Festiwalu Katarzyny Godzisz, festiwal co roku przyciąga ciekawe talenty, których z roku na rok jest coraz więcej, co sprawia, że rośnie też jego poziom.

W ostatnich latach coraz częściej artyści prezentują swoje autorskie piosenki z czego jesteśmy bardzo dumni.

Dębica Open Festival odbywa się zwykle w pierwszy weekend czerwca. Pierwszego dnia mają miejsce przesłuchania i wyłaniani zostają zwycięzcy Festiwalu, natomiast następnego dnia, odbywają się krótkie warsztaty z jurorami a następnie na scenie na dębickim Rynku, odbywa się koncert laureatów przy akompaniamencie zespołu festiwalowego .

Koncert laureatów jest profesjonalnym koncertem, który jest bardzo entuzjastycznie przyjmowany przez szeroką publiczność. Koncert stanowi dla artystów okazję do sprawdzenia się oraz zaprezentowania swoich umiejętności na scenie. Występy publiczne są kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój osób utalentowanych artystycznie, gdyż są jedynym sposobem na oswojenie tremy i przyzwyczajenie się do faktu bycia ocenianym. Amatorom brakuje jednak okazji do występów w profesjonalnej oprawie technicznej, przy akompaniamencie doświadczonego zespołu, dlatego stworzyliśmy festiwal w takiej formie, by wypracować w uczestnikach umiejętność pracy z zespołem i dać im możliwość rozwoju muzycznego.

Podczas Festiwalu zostanie przyznana nagroda główna pieniężna w kwocie 1000 zł, mniejsze nagrody pieniężne i rzeczowa oraz statuetki i dyplomy.

Organizatorami Festiwalu są: Natural Voice Perfection Institute, Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy oraz Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Polsko-Belgijskiej Dębica-Puurs „Serce za serce”.